Методична тема «Формування комунікативної компетентності на уроках мови та літератури».  

Основні завдання на 2019/2020 навчальний рік:

  • систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації, зокрема, більше уваги приділяти роботі з блогами, активно застосовувати ІКТ на уроках.
  • навчати школярів користуватися всіма багатствами мовних засобів, формувати у школярів уміння і навички зв’язного усного і писемного мовлення;
  • спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури, підготовку учнів до ЗНО: формувати в них практичні навички і вміння роботи з новітніми освітніми технологіями;
  • забезпечувати засвоєння учнями орфографічних та граматичних норм української літературної мови;
  • удосконалювати форми і методи роботи на уроках української мови, української літератури, зарубіжної літератури, творчо підходити до кожного уроку, впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки.
  • регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої літератури, періодичних видань;
  • активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності учнів;
  • проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями і з невстигаючими учнями;
  • використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати в учнів любов до рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу, інших народів світу;
  • пропагувати і плекати любов до українського слова, дотримання учнями єдиного орфографічного і мовного режиму.

Селіванова Любов Іванівна

Спеціаліст вищої категорії,

«старший учитель»,

«Відмінник освіти України».

Учитель зарубіжної літератури.

Методична проблема:

«Застосування методу

компаративного аналізу

літературного твору на

уроках зарубіжної літератури».

Мальчевська Віталіна Іванівна

Спеціаліст вищої категорії,

«старший учитель».

Учитель української мови

та літератури.

Методична проблема: 

«Формування читацької

компетентності

на уроках української

літератури та мови»

Плюхіна Ліля Григорівна

Спеціаліст вищої категорії,

«старший учитель».

Учитель англійської мови

та зарубіжної літератури.

Методична проблема:

 «Використання інтерактивних

технологій на уроках

 зарубіжної літератури

та англійської мови».

 

Кравченко Віра Григорівна

Спеціаліст другої категорії.

Учитель української мови та літератури.

Методична проблема: 

«Самостійна робота учнів на уроках як засіб розвитку

 творчих здібностей учнів».

Куксова Наталя Вікторівна

Спеціаліст першої категорії

Учитель російської мови та зарубіжної літератури.

Методична проблема:

 «Використання інтерактивних технологій на уроках 

зарубіжної літератури та російської мови».

Селіванова Анна Олександрівна

Спеціаліст.

Учитель англійської та

німецької мови.

Методична проблема:

 «Використання інтерактивних

методів та ігрових елементів

як засіб розвитку пізнавального

інтересу учнів».