Методична тема «Формування комунікативної компетентності на уроках мови та літератури».  

Основні завдання на 2016/2017 навчальний рік:

  • систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації, зокрема, більше уваги приділяти роботі з блогами, активно застосовувати ІКТ на уроках.
  • навчати школярів користуватися всіма багатствами мовних засобів, формувати у школярів уміння і навички зв’язного усного і писемного мовлення;
  • спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури, підготовку учнів до ЗНО: формувати в них практичні навички і вміння роботи з новітніми освітніми технологіями;
  • забезпечувати засвоєння учнями орфографічних та граматичних норм української літературної мови;
  • удосконалювати форми і методи роботи на уроках української мови, української літератури, зарубіжної літератури, творчо підходити до кожного уроку, впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки.
  • регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої літератури, періодичних видань;
  • активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності учнів;
  • проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями і з невстигаючими учнями;
  • використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати в учнів любов до рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу, інших народів світу;
  • пропагувати і плекати любов до українського слова, дотримання учнями єдиного орфографічного і мовного режиму.

Селіванова Любов Іванівна

Спеціаліст вищої категорії,

«старший учитель»,

«Відмінник освіти України».

Учитель зарубіжної літератури.

Методична проблема:

«Застосування методу

компаративного аналізу

літературного твору на

уроках зарубіжної літератури».

Мальчевська Віталіна Іванівна

Спеціаліст вищої категорії,

«старший учитель».

Учитель української мови

та літератури.

Методична проблема: 

«Формування читацької

компетентності

на уроках української

літератури та мови»

Плюхіна Ліля Григорівна

Спеціаліст вищої категорії,

«старший учитель».

Учитель англійської мови

та зарубіжної літератури.

Методична проблема:

 «Використання інтерактивних

технологій на уроках

 зарубіжної літератури

та англійської мови».

 

Кравченко Віра Григорівна

Спеціаліст другої категорії.

Учитель української мови та літератури.

Методична проблема: 

«Самостійна робота учнів на уроках як засіб розвитку

 творчих здібностей учнів».

Куксова Наталя Вікторівна

Спеціаліст першої категорії

Учитель російської мови та зарубіжної літератури.

Методична проблема:

 «Використання інтерактивних технологій на уроках 

зарубіжної літератури та російської мови».

Селіванова Анна Олександрівна

Спеціаліст.

Учитель англійської та

німецької мови.

Методична проблема:

 «Використання інтерактивних

методів та ігрових елементів

як засіб розвитку пізнавального

інтересу учнів».

План роботи ШМК вчителів-мовників на 2016/2017 навчальний рік

І Засідання (вересень)

1. Проблемно-аргументований аналіз роботи ШМК у 2015/2016 н.р. та

завдання і шляхи їх вирішення у 2016/2017 н.р.

Мальчевська В.І.
2.Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення мови та літератури у 2016/2017 н.р. Мальчевська В.І.
3. Вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови та літератури. Дотримання єдиного орфографічного режиму Селіванова Л.І.
4. Методичні рекомендації щодо оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Селіванова Л.І.

ІІ ЗАСІДАННЯ

(листопад)

1. Формування  національної  гордості, патріотизму  на уроках української мови  та  літератури,  у  позакласній  роботі. Мальчевська В.І.
2. Розвиток інформаційної компетентності учнів як умова досягнення високої якості шкільної мовної освіти. Селіванова Л.І.
3. Методика роботи над твором – роздумом (власне висловлення). Мальчевська В.І
4. Дотримання правил пожежної безпеки у навчальному закладі.  Плюхіна Л.Г.
5. Особливості адаптаційного періоду учнів 5 класу до навчання в основній школі. Члени ШМК
6. Обговорення відкритого уроку із зарубіжної літератури (учитель Селіванова Л.І.). Члени ШМК

ІІІ ЗАСІДАННЯ (січень)

1. Організація та методика роботи з обдарованими  учнями, використання ІКТ під час роботи з обдарованими. 

Кравченко В.Г.
2. Дотримання норм обсягу домашніх завдань з метою профілактики офтальмологічних захворювань серед учнів. Селіванова А.О.
3. Підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів як умова розвитку особистості учня. Плюхіна Л.Г.
4. Обговорення результатів ІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика, ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з філологічних дисциплін. Члени ШМК
5 Обговорення відкритих уроків з української літератури (учитель Кравченко В.Г.), з української мови (учитель Мальчевська В.І.). Члени ШМК
6. Взаємоперевірка стану учнівських зошитів та взаємовідвідування уроків (робота з молодим педагогом Селівановою А.О.). Плюхіна Л.Г.

ІV ЗАСІДАННЯ

(березень)

1.Використання тестових технологій у процесі вивчення української мови та літератури, світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах. Селіванова Л.І.
2. Елементи медіаосвіти в навчальному процесі української мови, російської та англійської мов. Куксова Н.В.
3.Пошуки нових шляхів подолання неуспішності учнів.  Члени ШМК
4. Підготовка та затвердження матеріалів до ДПА в 9,11 класах Мальчевська В.І.
5. Планування сучасного уроку мови з позицій компетентнісного подходу. Кравченко В.Г
6. Обговорення відкритих уроків із англійської мови (учитель Селіванова А.О.), зарубіжної літератури (учитель Куксова Н.В.). Члени ШМК

V ЗАСІДАННЯ

(травень)

1. Робота з обдарованими дітьми як один із основних напрямків розвитку творчого потенціалу учнів

Члени ШМК

2.Формування сучасного читача засобами медіаосвіти. Селіванова Л.І.
3.Обговорення відкритого уроку із зарубіжної літератури (учитель Плюхіна Л.Г.). Члени ШМК
4. Стан виконання навчальних програм. Члени ШМК