Блог ШМК природничо-математичного циклу

Методична тема школи «Формування компетентнісної особистості учня через впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес»

Тема ШМК ПМЦ «Педагогічні стратегії формування компетентністної особистості вчителя і учнів».

Основні  завдання на 2016/17 н.р.:

 1. реалізація завдань, які випливають із Закону «Про освіту», Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;
 2. вивчення і реалізація положень нормативно-правових документів;
 3. створення умов для постійного підвищення освітнього, професійного та культурного рівня вчителів;
 4. участь вчителів у конкурсах педагогічної майстерності;
 5. вивчення і аналіз стану викладання предметів;
 6. узагальнення досвіду вчителів і втілення його в практику;
 7. проведення звітів про самоосвіту вчителів та їхню роботу на курсах підвищення кваліфікації;
 8. інформування педагогів про нові книги, методичні рекомендації, статті у фахових виданнях про зміст та методику навчально-виховної роботи з предмета;
 9. працювати над створенням навчально-методичних матеріалів, опублікуванням власних робіт у фахових журналах
 10. особливу увагу приділити роботі з обдарованими учнями, участь у МАН, підготовці учнів до конкурсів, олімпіад;
 11. посилення позакласної роботи як елементу зацікавленості учнів до вивчення предметів.

Якісний склад учителів природничо-математичного циклу

Семеренко Лілія Анатоліївна

«спеціаліст вищої категорії»,

«старший учитель»

учитель математики

Проблемна тема «Формування

ключових компетентностей учнів

у процесі вивчення математики»

Полонська Ольга Станіславівна

«спеціаліст вищої категорії»,

«старший учитель»

учитель хімії та біології

Проблемна тема «Формування

предметних компетентностей

учнів шляхом використання

проблемного методу навчання»

Стрижак Зінаїда Григорівна

«спеціаліст вищої категорії»,

«старший учитель»,

"Відмінник освіти України"

учитель географії, історії та правознавства

Проблемна тема «Формування

предметних компетентностей

учнів на уроці географії»

Крюкова Людмила Владиславівна

«спеціаліст другої категорії»

учитель фізики та інформатики

Проблемна тема «Використання

інноваційних технологій у навчанні

та вихованні учнів»

Кухаржишина Тетяна Олександрівна

«спеціаліст»

учитель економіки та математики

Проблемна тема «Інтерактивні

методи викладання економіки»

Федорченко Володимир Вячеславович

«спеціаліст вищої категорії»

учитель трудового навчання

Проблемна тема «Формування

творчої діяльності учнів на

уроках трудового навчання»

План роботи ШМК на 2016/2017 навчальний рік

Голова ШМК Семеренко Л. А.

Тематика засідання Термін проведення Відповідальний за роботу
Засідання №1
1. 

Аналіз ефективності роботи ШМК в минулому навчальному році. Обговорення і

затвердження плану роботи  на 2016/2017 н. р.

Вересень 

Голова ШМК

Члени ШМК

2.

Програмно-методичне забезпечення:

- опрацювання навчальних програм;

- ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо викладання навчальних предметів у поточному навчальному році.
Голова ШМК
3. Про результати ДПА. Моніторинг результатів ДПА учнів 9, 11 класів за минулий навчальний рік. Семеренко Л.А.
4. Про зовнішнє незалежне оцінювання. Аналіз результатів, організація підготовки учнів, поради учителям, учням, батькам. Полонська О.С.
5. Експрес-інформація. Бібліографічний огляд літератури. Члени ШМК
6. Обговорення і затвердження календарно-тематичних планів вчителів ПМЦ, завдань шкільних олімпіад.

Голова ШМК

Члени ШМК

7. Охорона праці на уроках природничого циклу. Кухаржишина Т.О.
Засідання №2
1. Про роботу з обдарованими учнями (підсумки  І етапу та підготовка до ІІ етапу предметних олімпіад). Підготовка і участь учнів в конкурсі «Бобер», «Кунгуру», «Левеня», «МАН–юніор» та ін. творчих конкурсах. Листопад

Голова ШМК

Члени ШМК

2. Обмін досвідом. Раціональне застосування сучасних методів навчання на уроках природничого циклу. Форми і методи реалізації інноваційного уроку. Члени ШМК
3.
Виступ. Підвищення ефективності навчання учнів за допомогою сучасних технологій. Роль інноваційних технологій у розвитку освітніх компетенцій учнів.
Стрижак З.Г.
4. Виступ. Активізація пізнавальної діяльності методом проектів. Крюкова Л.В.
5. Про участь вчителів школи в конкурсі «Вчитель року 2017» в номінаціях біологія та інформатика. Голова ШМК
6.
Методичні рекомендації щодо роботи з учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень.

Голова ШМК

Члени ШМК

7. Про результати перевірки викладання математики. Полонська О.С.
Засідання №3
1. Аналіз результатів навчальних досягнень з предметів за І семестр 2016/2017 н. р., обговорення рекомендацій щодо поліпшення якості освіти. Січень

Голова ШМК

Члени ШМК

2.

Інформація-звіт. Про участь учителів ПМЦ у І та ІІ етапі Всеукраїнських олімпіадВизначення методів та форм роботи з обдарованими дітьми.

Полонська О.С.
3. Круглий стіл. Активізація пізнавальної діяльності учнів в позакласній роботі як засіб розвитку творчого мислення. Члени ШМК
4.

Виступ. Творче мислення учнів: формування, розвиток,перспективи.

Стрижак З.Г.
5. Диспут. Алгоритми    творчості через використання ІКТ на уроці. Члени ШМК
6. Про підготовку до районної виставки "Освіта Запорізького району – 2017". Полонська О.С.
7. Про підготовку та проведення предметних тижнів. Голова ШМК
Засідання №4
1. Обмін досвідом. Про підготовку та проведення ДПА  (ознайомлення з нормативно-правовою базою щодо проведення ДПА; визначення ефективних форм і методів повторення матеріалу). Березень

Голова ШМК

Члени ШМК

2. Затвердження матеріалів практичної частини для проведення ДПА. Голова ШМК
3. Обмін досвідом. Про підготовку до ЗНО  (ознайомлення з нормативно-правовою базою щодо проведення ЗНО; відпрацювання навичок тестування, організація самоосвітньої діяльності учнів). Члени ШМК
4. Круглий стіл. Аналіз і самоаналіз творчих аспектів відкритих уроків. Діагностування вчителів. Аналіз майстер-класів вчителів природничого циклу  із застосуванням інноваційних технологій. Члени ШМК
5. Правила техніки безпеки в навчально-виховному процесі. Кухаржишина Т.О.
6. Про результати перевірки стану викладання хімії. Голова ШМК
7. Про результати перевірки стану викладання інформатики Голова ШМК
Засідання №5
1. Моніторинговий аналіз виконання навчальних програм, річних контрольних робіт та робіт за текстами адміністрації школи Травень Голова ШМК
2. Виступ. Звіт про роботу ШМК ПМЦ за 2016/2017 н. р. Голова ШМК
3. Аналіз участі учнів у предметних конкурсах. Голова ШМК
4. Моніторинг якості участі вчителя в навчально-виховному процесі. Полонська О.С.
5. Обговорення пропозицій щодо планування роботи ШМК на наступний навчальний рік. Члени ШМК

Архів Матеріали про роботу та план роботи