Блог ШМК природничо-математичного циклу

Методична тема школи «Формування компетентнісної особистості учня через впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес»

Тема ШМК ПМЦ «Педагогічні стратегії формування компетентністної особистості вчителя і учнів».

Основні  завдання на 2019/2020н.р.:

 1. реалізація завдань, які випливають із Закону «Про освіту», Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;
 2. вивчення і реалізація положень нормативно-правових документів;
 3. створення умов для постійного підвищення освітнього, професійного та культурного рівня вчителів;
 4. участь вчителів у конкурсах педагогічної майстерності;
 5. вивчення і аналіз стану викладання предметів;
 6. узагальнення досвіду вчителів і втілення його в практику;
 7. проведення звітів про самоосвіту вчителів та їхню роботу на курсах підвищення кваліфікації;
 8. інформування педагогів про нові книги, методичні рекомендації, статті у фахових виданнях про зміст та методику навчально-виховної роботи з предмета;
 9. працювати над створенням навчально-методичних матеріалів, опублікуванням власних робіт у фахових журналах
 10. особливу увагу приділити роботі з обдарованими учнями, участь у МАН, підготовці учнів до конкурсів, олімпіад;
 11. посилення позакласної роботи як елементу зацікавленості учнів до вивчення предметів.

Якісний склад учителів природничо-математичного циклу

Айвазян Людмила Іванівна

«спеціаліст»,

учитель математики

Проблемна тема «Формування

ключових компетентностей учнів

у процесі вивчення математики»

Полонська Ольга Станіславівна

«спеціаліст вищої категорії»,

«старший учитель»

учитель хімії та біології

Проблемна тема «Формування

предметних компетентностей

учнів шляхом використання

проблемного методу навчання»

Стрижак Зінаїда Григорівна

«спеціаліст вищої категорії»,

«старший учитель»,

"Відмінник освіти України"

учитель географії, історії та правознавства

Проблемна тема «Формування

предметних компетентностей

учнів на уроці географії»

Крюкова Людмила Владиславівна

«спеціаліст другої категорії»

учитель фізики та інформатики

Проблемна тема «Використання

інноваційних технологій у навчанні

та вихованні учнів»

Кухаржишина Тетяна Олександрівна

«спеціаліст»

учитель економіки та математики

Проблемна тема «Інтерактивні

методи викладання економіки»

Федорченко Володимир Вячеславович

«спеціаліст вищої категорії»

учитель трудового навчання

Проблемна тема «Формування

творчої діяльності учнів на

уроках трудового навчання»