Блог ШМК вчителів початкових класів

Члени ШМК вчителів початкових класів

Кравченко Галина Миколаївна

Спеціаліст другої категорії

Учитель початкових класів

Тема досвіду «Використання проектної

діяльності у початкових класах»

Кіріян Тетяна Іванівна

Спеціаліст

Учитель початкових класів

Тема досвіду «Розвиток зв’язного

мовлення»

Гавриленко Тетяна Олександрівна

Спеціаліст

Учитель початкових класів

Тема досвіду «Активізація пізнавальної

діяльності молодших школярів

шляхом впровадження інтерактивних

технологій»

Савченко Людмила Анатоліївна

Спеціаліст

Учитель музичного та образотворчого 

мистецтва

Тема досвіду «Застосування 

інтерактивних методів навчання 

на сучасному уроці музики»

Замуленко Катерина Дмитрівна

Спеціаліст

Учитель початкових класів

Тема досвіду «Інтерактивні

методи навчання»

Надтока Олег Іванович

Спеціаліст

Учитель фізичної культури

Тема досвіду «Впровадження

інноваційних елементів на

уроках фізичної культури»

План роботи

ЗАСІДАННЯ I

CЕРПЕНЬ

Тема: Засідання «круглого столу» з методичних питань «Модернізація початкової освіти – актуальна вимога сьогодення»

Мета. Вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування початкової школи. Обговорити виконання плану роботи методичного об’єднання за 2015/2016 навчальний рік та затвердити план роботи на 2016/2017 навчальний рік. Проаналізувати навчальні програми, підручники, зошити. 

№ з/п Зміст  Форми і методи роботи Відповідальні 
1. Аналіз роботи методичного об’єднання за 2015/2016 н.р. та завдання на новий навчальний рік. Доповідь. Кравченко Г.М.
2.

 Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу

в 1-4 класах у 2016/2017 навчальному році. Особливості роботи за новими

навчальними програмами.

Опрацювання, конспектування, аналітичний огляд

Кравченко Г.М.
3. Обговорення змін у навчальних програмах, підручниках. Обговорення

Момот О.О.

Кравченко Г.М.

Кіріян Т.І.

Гавриленко Т.О.

Замуленко К.Д.

4. Заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Інструкція Кравченко Г.М.
5. Діагностування членів МО з метою виявлення зацікавлень певними формами й методами роботи, проблем і труднощів учителів. Діагностування Кравченко Г.М.
6. Знайомство з новинками педагогічної літератури, новими ідеями. Круглий стіл Гавриленко Т.О.
7. Інклюзивне навчання – якісна освіта для кожної дитини. Особливості навчання дітей з особливими потребами Круглий стіл Кіріян Т.І.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОБОТИ МІЖ ЗАСІДАННЯМИ
1. Опрацювати вимоги до ведення учнівських зошитів та класних журналів. Члени ШМК
2. Планування виховної роботи по класах. Вчителі, вихователі ГПД
3. Виявлення серед учнів 1 -4 класів обдарованих дітей та планування індивідуальної роботи з ними. Створення банку даних. Члени ШМК
4 Планування роботи з дітьми, що мають труднощі в навчанні та відхилення в поведінці. Члени ШМК

ЗАСІДАННЯ II

Листопад

Тема. Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах. 

Мета. Актуалізувати питання про використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах. Створити умови для поглиблення знань педагогів щодо  використання інноваційних технологій на уроках. Обговорити проведення тижня молодших школярів. Розвивати комунікабельність. Виховувати інтерес до самовдосконалення.

з/п

Зміст Форми і методи роботи Відповідальні
1.

Використання комп'ютера у навчанні молодших школярів і його вплив на формування

їхньої психіки.

Повідомлення, обговорення Гавриленко Т.О.
2. Підсумкові контрольні роботи з української мови, математики 2-4 класи. Контрольні роботи

Кравченко Г.М.

Кіріян Т.І.

Гавриленко Т.О.

3. Робота із слабо встигаючими учнями (Адамський Жан) Обмін досвідом Кравченко Г.М.
4. Адаптаційний період 1 класу.    
5. Створення умов для розвитку  креативності дітей. Обмін досвідом Замуленко К.Д.
6.  Самоосвіта вчителя - необхідна передумова підвищення його педагогічної майстерності. Обмін досвідом Кіріян Т.І.
7. «Обдаровані діти». Доповідь Гавриленко Т.О.
8. Основна форма інтерактивного навчання парна та групова робота, її особливості. Виступ Кравченко Г.М.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОБОТИ МІЖ ЗАСІДАННЯМИ
1. Підготувати учнів до шкільних олімпіад. Вчителі 3-4 кл.
2. Опрацювати методичну літературу з питання «Розвиток логічного мислення та математичних здібностей молодших школярів». Члени ШМК

ЗАСІДАННЯ III

СІЧЕНЬ

Тема: Розвиток логічного мислення та математичних здібностей молодших школярів

Мета: Розширити знання педагогів про розвиток логічного мислення та математичних здібностей  молодших школярів. Представити наочний матеріал, роздаткові картки, дидактичні посібники на творчий звіт учителів, що атестуються. Розвивати комунікабельність.

№ з/п Зміст

Форми і

методи роботи

Відповідальні
1.

Аналіз моніторингових досліджень якості знань учнів з математики, української мови

та читання на основі діагонстуючих контрольних робіт  за І семестр.

Звіти вчителів Члени ШМК
2. Впровадження інноваційних технологій у роботі вчителя. Доповідь Кравченко Г.М.
3. Підготовка учнів до ДПА. Повторення і узагальнення знань. Інформування Кіріян Т.І.
4. Особливості застосування інтер­активних технологій навчання на уроках математики в початковій школі. Виступ Кравченко Г.М.
5.

Розвиток розумової діяльності молодших школярів.

Доповідь Гавриленко Т.О.
6. Відвідування відкритих уроків. Обговорення Члени ШМК
ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОБОТИ МІЖ ЗАСІДАННЯМИ
1. Добірка вправ, уроків. Навчання дітей швидкочитання. Вчителі 1-4 кл.
2. Проблемно-пізнавальні завдання на уроках української мови Вчителі 1-4 кл.

ЗАСІДАННЯ IV

БЕРЕЗЕНЬ

Тема. Розвиток розумових та пізнавальних здібностей на уроках через використання різновидів наочності.

 Мета. Поглибити знання педагогів про розвиток розумових та пізнавальних здібностей учнів на уроках через використання різновидів наочності, використання ТЗН. Підготувати теку з уроків вчителів на тему: «Мій найкращий урок 2016/2017н.р.».

№ з/п Зміст Форми і методи роботи Відповідальні
1.

Почерк майстра:«Розвиток розумових та пізнавальних здібностей на уроках через викори-

стання різновидів наочності».

Виступ Кіріян Т.І.
2.  Аукціон ідей:«Диференціація на сучасному уроці з метою покращення розумового роз­витку молодшого школяра». Виступ Гавриленко Т.О.
3. Психологічна скарбничка. Аналіз результатів анкетування «Що заважає мені вчитися?» Обговорення Кравченко Г.М.
4. Педагогічний діалог: «Радимо прочитати». Обговорення Замуленко К.Д.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОБОТИ МІЖ ЗАСІДАННЯМИ
1.

Уроки, добірка цікавого матеріалу з природознавства. Співпраця в навчанні на уроках природознавства. Використання цікавого матеріалу на уроках природознавства.

Вчителі 1-4 кл.
2. Добірка вправ. Ігрові форми роботи на уроках математики для розвитку пізнавальних процесів молодших школярів. Вчителі 1-4 кл.

ЗАСІДАННЯ V

ТРАВЕНЬ

ТемаПідсумки роботи методичного обєднання вчителів початкових класів за 2016/2017 навчальний рік та складання перспективного плану на наступний рік.

Мета.   Підвести  підсумки  роботи   методичного  об’єднання   вчителів початкових   класів  за    2016/2017 навчальний   рік,   заслухати звіти вчителів про підсумки роботи над проблемною темою,скласти перспек-тивний план роботи м/о на наступний навчальний рік.

з/п

Зміст Форми і методи роботи Відповідальні
1.

Звіт про виконання плану роботи М.О. «Підведення  підсумків

роботи методич-

ного об’єднання вчителів початкових класів за 2016/2017навчальний рік.

Виступ Кравченко Г.М.
2. Перехід учнів з початкової ланки в середню. Обговорення

Кіріян Т.І.,

вчителі предметники,

вчителі початкових

класів

3. Аналіз проведення ДПА у 4 класі Обговорення Кіріян Т.І.,Кравченко Г.М.
4.

Панорама ідей: «Складання перспективного плану роботи методичного об’єднання вчителів

початкових класів на 2016/2017  навчальний рік».

Обговорення Члени ШМК
5. Методична скарбничка.Огляд новинок педагогічної літератури. Обговорення Члени ШМК
6. Педагогічний діалог:«Радимо прочитати». Обговорення Члени ШМК
ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОБОТИ МІЖ ЗАСІДАННЯМИ
1. Ведення шкільної документації вчителем початкових класів. Вчителі 1-4 кл.
2. Доповідь, методичні рекомендації.Психолого-педагогічні особливості навчання письма ліворуких дітей молодшого шкільного віку. Вчителі 1-4 кл.