ШМК класних керівників – структурний підрозділ внутрішньошкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

Науково-методична проблема школи:

«Формування компетентністної особистості учня через упровадження інноваційних форм у навчально-виховний процес»

Науково-методична проблема ШМК:

«Морально-духовний розвиток та соціалізація особистості через організацію особистісто-орієнтованого виховання»

Виховна проблема школи:

Формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

Завдання:

 • підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників з питань психології та педагогіки виховної роботи. Організація програмно-методичного супроводу виховної роботи в класі, школі, що сприяє удосконаленню й підвищенню ефективності виховної роботи в школі.
 • інформування про нормативно-правову базу, що регулює роботу класних керівників, вчителів в рамках модернізації виховання;
 • підвищення  практичної під­готовки класних керівників до здійснення особистісно-зорієн­тованого підходу в системі ви­ховної діяльності;
 • вироблення єдиних вимог у вирішенні найпринциповіших питань практичної   реалізації особистісно-зорієнтованих ви­ховних технологій,  забезпечен­ня системності в роботі;
 • підвищення ефективності системи превентивного та правового виховання;
 • вироблення  в  педагогів умінь і навичок застосування науково-теоретичних знань на практиці, вдосконалення їхньої педагогічної майстерності, роз­виток творчості, нового педаго­гічного мислення;
 • ознайомлення та впрова­дження передового педагогіч­ного досвіду.
Склад ШМК класних керівників:
Голова ШМК: Селіванова Ганна Олександрівна.
Члени ШМК:
 • Плюхіна Ліля Григорівна
 • Стрижак Зінаїда Григорівна
 • Кужільна Анна Сергіївна
 • Кухаржишина Тетяна Олександрівна
 • Мальчевська Віталіна Іванівна
 • Гелешко Галина Миколаївна
 • Кіріян Тетяна Іванівна
 • Кондеревич Ірина Миколаївна
 • Айвазян Людмила Іванівна
 • Крюкова Людмила Владиславівна
 • Момот Олена Олександрівна