На захисті прав дитинства

   Проблема правового захисту сім’ї і дитинства ось уже тривалий час перебуває у центрі уваги міжнародної спільноти. Особливого значення надається забезпеченню прав дітей як частини населення, що внаслідок своєї вразливості, фізичної і розумової незрілості, потребує особливої охорони і піклування з боку батьків і суспільства.

   Найважливіший міжнародно-правовий акт у цій галузі – це Конвенція про права дитини, схвалена на 44-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 листопада 1989 р. (вона набула чинності для України з 27вересня 1991 р.)

   Головними завданнями Конвенції є забезпечення дітей особливим піклуванням та допомогою, надання необхідного захисту, сприяння сім’ї , як основному осередку суспільства, та природному середовищу для зростання і благополуччя всіх її членів і особливо дітей. Конвенція визнає, що дитині для повного та гармонійного розвитку необхідно зростати в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові та розуміння, дитина має бути повністю підготовлена до самостійного життя в суспільстві та вихована в дусі ідеалів, проголошених у статусі ООН, і, особливо, в мирі, гідності, терпимості, свободі, рівності та солідарності.

   Відповідно до Конвенції ООН про права дитини, дитина — це особа, що не досягла 18 років. Таке ж положення міститься у ст. 6 Сімейного кодексу України (СКУ). Держава взяла на себе зобов'язання захищати дітей, тому вони мають такі ж права, як і дорослі.

   На міжнародному й національному рівні існує багато спеціальних актів про права дитини. Основним актом про права дитини на міжнародному рівні є Конвенція ООН про права дитини (Нью-Йорк, 20 листопада 1989 р.). Цей документ складається з 54 статей. Усі права, що входять у Конвенцію, поширюються на всіх дітей.

   В Україні питання захисту прав дітей містяться, зокрема, в таких нормативних актах: Сімейний кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам» тощо.

   Держава забезпечує всі права кожній дитині без будь-якої дискримінації незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, етнічного або соціального походження, майнового стану, стану здоров'я і народження дитини, її батьків чи законних опікунів або будь-яких інших обставин. Всі дії по відношенню до дитини повинні у повному обсязі враховувати її інтереси.

Знай свої права, дитино!

    Якщо тобі не виповнилося 18 років, ти вважаєшся дитиною. Ти ще ростеш, ходиш до школи, одним словом – формуєшся фізично й духовно.

            Дитина має право:

 • Право на життя. Право на ім’я
 • Право на громадянство.
 • Право на відсутність дискримінації.
 • Право на свободу совісті і релігійних переконань.
 • Право на життя з батьками.
 • Право на працю.
 • Право на відпочинок.
 • Право на захист життя та здоров’я.
 • Право на освіту.
 • Право на відсутність рабства.
 • Право на житло.
 • Право на свободу слова.
 • Право на отримання іинформації.
 • Право корисування досягненнями культуры.
 • Право створювати сім’ю.
 • Право участі у науково-технічній та художній творчості.

 Народившись, дитина отримує право на громадянство, має право жити і виховуватися у сім’ї, знати своїх батьків, отримувати від них захист своїх прав і законних інтересів. На ім’я дитини може бути відкрито рахунок у банку.

Півторарічний громадянин має право відвідувати ясла.

Трьохрічний громадянин  має право відвідувати дитячий садок.

Шестирічний громадянин має право:

 • відвідувати школу;
 • самостійно заключати дрібні побутові угоди.

Десятирічний громадянин:

 • дає згоду на зміну свого імені та прізвища;
 • дає згоду на своє всиновлення або передачу в прийомну родину, або  відновлення батьківських прав своїх батьків;
 • висловлює свою думку про те, з ким із його батьків, після розірвання шлюбу,він хотів би жити;
 • має право бути заслуханим у ході будь-якого судового або адміністративного розгляду;
 • може вступати в дитячі суспільні об’єднання.

 Чотирнадцятирічний громадянин:

 • має право за згодою батьків укладати будь-які угоди;
 • може вибирати місце проживання (за згодою батьків);
 • має право самостійно разпоряджатися своїм доходом, зарплатою, стипендією;
 • здійснювати свої авторські права, як результат своєї інтелектуальної діяльності;
 • може отримати дозвіл взяти шлюб у вигляді виключення, якщо склалися особливі обставини (при цьому наступає повна дієздатність);
 • допускається вступ на работу з дозволу батьків (на легку працю не більше 4 годин у день);
 • має право вимагати відміни усиновлення;
 • може навчатися водінню мотоцикла;
 • має право управляти велосипедом під час руху дорогами;
 • несе карну відповідальність за деякі злочини;
 • несе майнову відповідальність по укладених угодах, а також за заподіяну майнову шкоду;
 • може бути виключений зі школи за порушення.

П’ятнадцятирічний громадянин має право вступу на роботу (24 годинний робочий  тиждень).

Шістнадцятирічний громадянин має право:

 • отримати паспорт;
 • взяти шлюб при наявності поважних причин;
 • управляти мопедом при їзді по дорогах;
 • навчатися водінню автомобіля на дорогах в присутності інструктора;
 • заключати трудовий договір (контракт), рабочий тиждень не повинен перебільшувати 36 годин;
 • підлягає адміністративній та карній відповідальності за правопорушення.

Сімнадцятирічний громадянин підлягає початковому ставленню на військовий облік (видається приписне свідоцтво).

У 18 років настає повна дієздатність громадянина. Отримує всі права та накладає на себе будь-які обов’язки.

Тепер про свої права ти знаєш більше!

Корисні адреси

Зараз в Україні спостерігається багато випадків дискримінації прав людини і дитини. Але куди звернутися, щоб дістати допомоги? Населення не знає відповіді на це питання. Тому в пригоді можуть стати адреси деяких міжнародних та інших організацій, створених чи акредитованих в Україні, які займаються вивченням та захистом прав людини або сприяють цьому. Ось деякі з них:

 • Рада Європи (Council of Europe)

BP 431 R6, F-67006, Strasbourg Cedex, France.

Тел.: +33 88 412000

 • Європейська фундація прав людини (European Human Rights Foundation)

70, Avenue Michelange, B-1040 Brussels, Belgium

Тел.: +32 2 736 8405

 • Всесвітня асоціація “Школа як знаряддя миру” (The World Association for the School as an instrument of Peace (EIP))

5 rue de Simplon, CH – 1207 Geneva, Switzerland

Тел.: (41 22) 736 44 52

 • Європейський культурний фонд (European Cultural Foundation)

Jan van Goyenkade 5, 1075 HN Amsterdam, The Netherlands

Тел.: +31 20 676 0222

 • ЮНІСЕФ – Великобританія; Фонд порятунку дітей (UNICEF – UK; SaveTheChildrenFund).

UNICEF-UK, 55 Lincoln’s Field, London WC2A 3NB, UK

Українські організації:

 • Українська асоціація “Міжнародна Амністія”

293720, м. Дрогобич, майдан Ринок, 6, офіс УАМА

Тел: (03244) 3-83-29;

 • Представництво ООН в Україні

252015, Київ, вул. Січневого Повстання,6

Тел.: (044) 293-93-63

 • Міжнародний фонд “Відродження”

254053, Київ – 53, вул. Артема, 46

Тел.: 216-25-96

 • Всеукраїнський комітет захисту прав людини

Київ, вул. Косіора, 10

Тел: 216-73-10

 • Міжнародне Товариство з прав людини

Київ, площа Лесі Українки, 1/214

Тел.: 296-82-95

 • Центр інформації і документації Ради Європи

Київ, вул.. Сакса ганського, 41

Тел.: 228-77-79

 • Українська Правнича Фундація (Український центр з прав людини)

250005, Київ, вул. Червоноармійська, 64

Тел.: 227-3518, 224-35-18

Список літератури 

 1. Загальна Декларація прав людини
 2. Конвенція ООН про права дитини
 3. Конституція України
 4. Закон України “Про освіту”
 5. Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”
 6. ЗМІ та права дітей: практичний посібник для працівників засобів масової інформації. (розроблено ЮНІСЕФ) – PressWise, 1999.
 7. Перші кроки: посібник для початкового вивчення прав людини (склали Хосе Турчик, Л. Маринович, І. Савчик) – Дрогобич: Коло, 2000.
 8. Проект Основних Положень Міжнародної Федерації журналістів
 9. Права людини: підручник для 10-11 класів ліцеїв та гімназій (склали Т.Андрусяк, З.Рамовська, В.Семенов.) – К.: Право, 1997.
 10. Права людини: методичні рекомендації для вчителів загальноосвітніх шкіл (склали Л.Грузинова, Л.Заблоцька) – К.: Українська правнича фундація, 1996.
 11. Права людини: моя власна думка (під ред. І. Гаврилюк) – Харків: Фоліо, 1999.
 12. Права людини: основи правових знань (склали А.В.Булгакова, Н.А.Торопова) – Харків: Ранок, 1998.
 13. Права людини: підручник для 5-9 класів (склали З.Бабак, А.Остогорський) – М.: Звєнья, 1999.
 14. Хто я? Хто ми?: хрестоматійний збірник для дітей молодшого та шкільного віку (склали Л.Маринович, М.Хейма) – Харків: Поліграфічні послуги, 1999.
 15. Рябоконь Л. Дітям – право голосу!//День. – 2001. – N53.
 16. www.unicef.org - офіційний сайт ЮНІСЕФ.

Оновлено 19.01.2017р.