У системі управління якістю освіти в загальноосвітньому навчальному закладі особливе місце належить атестації педагогічних працівників як складному управлінському інструменту, що з однієї сторони спрямований на визначення рівня якості виконання педагогічними працівниками посадових обов’язків, встановлення, перевірку та підтвердження рівня кваліфікації, визначення відповідності займаній посаді, а з іншої, сприяє активізації творчої професійної діяльності, підвищенню ефективності праці, а також є формою морального та матеріального стимулювання діяльності педагогів.
    Атестація педагогічних працівників є основною рушійною силою відродження та створення якісно нової національної системи освіти.

Типове положення про атестацію педагогічних працівників

 Зміни до атестації педагогічних працівників

 Про затвердження кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників

Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів (наказ МОН № 665 від 01.06.13 року)

"Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників" (наказ МОНУ від 08.08.2013 N 1135)

"Щодо атестації керівників" (лист МОНУ від 13.12.2013 р. N 2/5-13-3018)

"Про атестацію працівників ДНЗ, які працюють не за фахом" (лист МОНУ від 19.12.2013 №1/9-259)

"Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників" (наказ МОНмолодьспорт від 20 грудня 2011 року № 1473)

"Щодо атестації педагогічних працівників (лист МОНмолодьспорт від 25.10.2012 № 1/9-779)"

"Щодо надання роз'яснення з питань атестації" (лист МОНмолодьспорт №2/1-13-430 від 22 лютого 2012 року)